เมอร์ฟี่ชี้ VvD ฟอร์มตกเพราะว่าเรื่องเจ็บหนักยังฝังใจ